Rodinný dům Břestek

Desky měly rozměr 3 x 1,9m ! Váha jedné 360 kg. Byla to výzva, ale bez obtíží se nám podařilo zadání naplnit.

Vzkaz od zadavatele:

Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za ochotu a profesionalitu a pochválil bych rád i pana Moravčíka za ochotu a šikovnost při práci z neobvyklým břemenem.