Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Omítky – potěry s.r.o., se sídlo Tř. Maršála Malinovského 884, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 29196736, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64763/KSBR (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • email
  • telefonní číslo
  • adresa
 2. Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zpracování nabídky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány maximálně po dobu dvou let.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@vojtechbruk.cz
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Freelancer Vojtěch Bruk (IČO 08857326)
  2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.